برنامه کامل ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

در ویژه برنامهِ دوازدهمین و آخرین روز از روزهای عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریانِ این ویژه برنامه سه میهمان ویژه دارند که به ترتیب عبارتند از: خانم مژگان درخشانی از افریقای جنوبی ؛ آقای رامین شمس از برزیل و خانم شیدا اقترافی از لوس آنجلس آمریکا که هر کدام در باره برنامه هائی که قرار است به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت باب در محلهای آنان برگزار شود توضیحاتی خواهند داد و علاوه بر این آخرین بخش دو برنامهِ گل سرخ و سیاست نه؛ چرا؟ نیز پخش خواهد شد.

ثبت نام در خبرنامه