برنامه کامل ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ویژه برنامهِ دوازدهمین و آخرین روز از روزهای عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریانِ این ویژه برنامه سه میهمان ویژه دارند که به ترتیب عبارتند از: خانم مژگان درخشانی از افریقای جنوبی ؛ آقای رامین شمس از برزیل و خانم شیدا اقترافی از لوس آنجلس آمریکا که هر کدام در باره برنامه هائی که قرار است به مناسبت دویستمین سال تولّد حضرت باب در محلهای آنان برگزار شود توضیحاتی خواهند داد و علاوه بر این آخرین بخش دو برنامهِ گل سرخ و سیاست نه؛ چرا؟ نیز پخش خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه