برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۴۰۰

برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۴۰۰
آذر ۱۲, ۱۴۰۰

پادکست هفت امروز بحث جامعی را ارائه می‌کند در رابطه با عذرخواهی و نحوه صحیح آن و سپس از مفهوم انقطاع سخن خواهد گفت، امیدواریم از شنیدن آنها مستفید گردید.

ثبت نام در خبرنامه