برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۳۹۹
آذر ۱۲, ۱۳۹۹

پیام دوست چهارشنبه ها امروز هم «گفتنی ها کم نیست» و «خبرنگار» را شامل است. امیدواریم شنیدن آن‌ها بر آگاهی شما بیفزاید.

ثبت نام در خبرنامه