برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۱۲ آذر ۱۳۹۹

پیام دوست چهارشنبه ها امروز هم «گفتنی ها کم نیست» و «خبرنگار» را شامل است. امیدواریم شنیدن آن‌ها بر آگاهی شما بیفزاید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه