برنامه کامل ۱۲ آبان ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۲ آبان ۱۳۹۸
آبان ۱۲, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه‌های این هفته شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه صد پرسش صد پاسخ هستید و در ادامه شنونده قسمت دیگری از مجموعه گرامافون خواهید بود و در ایستگاه آخر برنامه کاوشی در تعصب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه