برنامه کامل ۱۱ دی ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۱ دی ۱۳۹۹
دی ۱۱, ۱۳۹۹

بولتن ۱۵ ـ موضوع این شماره : فقر، چرا؟ آیا در زمره ثروتمندان جامعه هستید؟ به طبقه متوسط جامعه تعلق دارید؟ نظرتان درباره مقوله فقر یا افراد فقیر جامعه چیست؟ آیا می‌توان معضل فقر را نادیده گرفت؟ یا می‌توان به راه‌کارهایی برای حل کردن این موضوع رسید؟

ثبت نام در خبرنامه