برنامه کامل ۱۱ دی ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۱ دی ۱۳۹۹
۱۱ دی ۱۳۹۹

بولتن ۱۵ ـ موضوع این شماره : فقر، چرا؟ آیا در زمره ثروتمندان جامعه هستید؟ به طبقه متوسط جامعه تعلق دارید؟ نظرتان درباره مقوله فقر یا افراد فقیر جامعه چیست؟ آیا می‌توان معضل فقر را نادیده گرفت؟ یا می‌توان به راه‌کارهایی برای حل کردن این موضوع رسید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه