برنامه کامل ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

پرده هفتم را با «یک قهرمان» شروع می کنیم. پس از آن «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، و «کافه هنر»، را می شنویم وآنگاه با «یک فنجان چای داغ» برنامه را به پایان می رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه