برنامه کامل ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
۱۱ خرداد ۱۳۹۷

پرده هفتم را با «یک قهرمان» شروع می کنیم. پس از آن «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، و «کافه هنر»، را می شنویم وآنگاه با «یک فنجان چای داغ» برنامه را به پایان می رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه