برنامه کامل ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷

مجله جوانان با «نقطه سر خط» شروع می‌شود که در آن شنونده دو یادداشت خواهید بود و با «کودکان منادیان صلح» ادامه می‌یابد و «دمی با تاریخ» آخرین بخش از سه بخش اصلی مجله را تشکیل می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه