برنامه کامل ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

در این اولین روز از ماه روزه داری بهائیان ابتدا «بدون تمبر بدون تاریخ» ادامه پخش مجدد خود را در روزهای چهارشنبه شروع می‌کند و در «خبرنگار» حکم روزه را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و تعمق قرار خواهیم داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه