برنامه کامل ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

در یازدهمین روز از عید اعظم رضوان پیام دوستِ این چهارشنبه ابتدا ویژه برنامه ی رضوانیِ سیاست نه؛ چرا؟ و سپس خبرنگار را تقدیم میکند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه