برنامه کامل ۱۱ اَذر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ اَذر ۱۴۰۱
آذر ۱۱, ۱۴۰۱

روند عدالت‌خواهی جامعه بهائی و مروری بر بیانیه جامعه جهانی بهائی خطاب به جلسه ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران موضوع این پادکست هفت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه