برنامه کامل ۱۱ آبان ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۱۱ آبان ۱۴۰۰
آبان ۱۱, ۱۴۰۰

این هفته در برنامه سه‌شنبه تحوّل زیادی ایجاد شده، چون هم مجری آن عوض شده و هم قسمت‌های آن. البته در این اوّلین هفته، آخرین قسمت از فصل چهارم “به سوی دنیای بهتر” و اوّلین قسمت از فصل دوم “گفتنی‌ها کم نیست” را خواهید شنید و از هفته آینده قسمتِ جدیدی را تقدیم خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه