برنامه کامل ۱۱ آبان ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۱ آبان ۱۴۰۰
۱۱ آبان ۱۴۰۰

این هفته در برنامه سه‌شنبه تحوّل زیادی ایجاد شده، چون هم مجری آن عوض شده و هم قسمت‌های آن. البته در این اوّلین هفته، آخرین قسمت از فصل چهارم “به سوی دنیای بهتر” و اوّلین قسمت از فصل دوم “گفتنی‌ها کم نیست” را خواهید شنید و از هفته آینده قسمتِ جدیدی را تقدیم خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه