برنامه کامل ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷

امروز و در این سه شنبه نقره ای میزبان دو برنامه جواهر وجود و سپهر سخن هستیم و همچنین میزبان ویژه برنامه یک سوال یک جواب خواهیم بود.

ثبت نام در خبرنامه