برنامه کامل ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸

این شماره مجله جوانان را هم مثل همیشه با نقطه سر خط شروع می‌کنیم ، سپس برنامه جدید آفتاب بینش را می‌شنویم و بعد از آن هم با دمی با تاریخ سه بخش اصلی مجله را به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه