برنامه کامل ۱۰ فروردین ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۰ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۱۰, ۱۴۰۱

چهارشنبه روز خبرنگار است. در این چهارشنبه هم از شنیدن خبرنگار مستفید خواهید شد و قبل از آن «بدون تمبر بدون تاریخ» را می‌شنوید که حکایتی است از عهدِ میثاق و دوران حیات مبارک حضرت عبدالبهاء.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه