برنامه کامل ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
خرداد ۱۰, ۱۴۰۱

روال معمول روزهای سه شنبه تقدیم قسمت‌های جدیدی از «آموزه‌های نو» و «گفتنی‌ها کم نیست» است که امروز هم برقرار است به اضافه سخنی در باب تعاون و همکاری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه