برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۴۰۱
۱۰ تیر ۱۴۰۱

امروز در صد و یازدهمین قسمت از پادکست هفت، با خانم دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، همراه میشیم و درباره وضعیت بهائیان ایران صحبت میکنیم. در ادامه بهمن و فرانک ما رو با رویکرد جامعه بهائی ایران در خصوص تبعیض های موجود در این کشور آشنا میکنن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه