برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۳۹۸

برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۳۹۸
تیر ۱۰, ۱۳۹۸

پیام دوست امروز شامل برنامه ی گزیده هائی از یک سخنرانی خواهد بود ، قبل از آن نمایش این هفته دوران شکوفائی را خواهیم شنید و در آغاز هم با برنامه ی این روزها به یاد تو با شما همراه خواهیم بود.

ثبت نام در خبرنامه