برنامه کامل ۱۰ تیر۱۴۰۰

برنامه کامل ۱۰ تیر۱۴۰۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۰

بولتن ۴۱ – موضوع این شماره: تاریخ و تاریخ نویسی. آیا شما به تاریخ و مباحث تاریخی علاقمندید؟ یا مانند خیلی‌ها هیچ میانه‌ای با تاریخ ندارید؟‌ تاریخ در کجای زندگی انسان‌ها و جوامع قراردارد؟‌ آیا صرفا داستان‌هایی از گذشتگان است که گاه کسالت آور و گاه بی‌رحمانه است؟ یا سراسر وقایع دوران حکام و شاهان و فرمانروایانی مستبد و مغرور که زندگی را بر مردمان سیاه و تیره کرده‌اند؟‌ یا شرح جنگ‌ها و شکست‌ها و پیروزی‌ها که حاصلی جز ویرانی وتباهی نداشته‌اند؟ آیا می‌توان از تاریخ درس گرفت؟ با بولتن این هفته همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه