برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

با اشاره به آخرین روزهای عید اعظم رضوان، برنامه را با آخرین بخش از سخنرانی خانم دکتر زندیان شروع می‌کنیم و با قسمت دیگری از مجموعه معماران صلح به پایان می‌بریم.

ثبت نام در خبرنامه