برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱

با اشاره به آخرین روزهای عید اعظم رضوان، برنامه را با آخرین بخش از سخنرانی خانم دکتر زندیان شروع می‌کنیم و با قسمت دیگری از مجموعه معماران صلح به پایان می‌بریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه