برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

برنامه کامل ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰

پادکست هفت بحث و گفتگو در باره سه اصل مهمّی که حضرت بهاءالله در روز اوّل عید اعظم رضوان به عالم ابلاغ فرمودند را برای پنجاه و دومین قسمت خود برگزیده است.

ثبت نام در خبرنامه