برنامه کامل ۱۰ آبان ۱۳۹۷

برنامه کامل ۱۰ آبان ۱۳۹۷
آبان ۱۰, ۱۳۹۷

مجله جوانان با «نقطه سرخط» آغاز می‌شود، با «چهل تیکه» ادامه می یابد و با «دمی با تاریخ» سه بخش اصلی آن پایان می‌پذیرد.

ثبت نام در خبرنامه