برنامه کامل۲۸ مرداد ۱۳۹۸

برنامه کامل۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

از این دوشنبه برنامه جدیدی تقدیمتان می‌کنیم به نام “تاریخ به روایت مورّخ ۲” که در حقیقت ادامه “تاریخ به روایت مورّخ ۱” است لذا ابتدا “این روزها” را خواهید شنید ، سپس برنامه جدید ارائه خواهد شد و “گزیده هائی از یک سخنرانی” پایان بخش پیام دوست امروز است.

ثبت نام در خبرنامه