برنامه کامل۲۸ مرداد ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۸

از این دوشنبه برنامه جدیدی تقدیمتان می‌کنیم به نام “تاریخ به روایت مورّخ ۲” که در حقیقت ادامه “تاریخ به روایت مورّخ ۱” است لذا ابتدا “این روزها” را خواهید شنید ، سپس برنامه جدید ارائه خواهد شد و “گزیده هائی از یک سخنرانی” پایان بخش پیام دوست امروز است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه