برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۹ تیر ۱۳۹۸
۱۹ تیر ۱۳۹۸

ویژه برنامه سالروز شهادت حضرت باب دارای بخش‌های متعدّد و متنوّعی است که تحت دو عنوان “گفتگو و چند حکایت کوتاه و تاریخی” و “پس از شصت سال” تقدیمِ شما گرامیان می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه