برنامه کامل۱۴ مرداد ۱۳۹۸

برنامه کامل۱۴ مرداد ۱۳۹۸
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

همراهان عزیز, به دلیل اشکالات فنی قادربه پخش برنامه‌های این دوشنبه نیستیم و برنامه‌های دوشنبه گذشته را بار دیگر تقدیمتان می‌کنیم. برنامه های این دوشنبه شامل “این روزها” ، «دوران شکوفای» و «گزیده هایی از یک سخنرانی» می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه