برنامه توانمندسازی جوانان

برنامه توانمندسازی جوانان
مهر ۵, ۱۳۹۸

دنیل تلیاس با اجرای یک برنامه توانمندسازی جوانان در یکی از محروم‌ترین مناطق هاییتی، به امید ساختن آینده‌ای بهتر، فعالیت‌های رایگان علمی، ورزشی و آموزشی به آنها ارائه می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه