بررسی چند خطبه حضرت باب

بررسی چند خطبه حضرت باب
دی ۱۴, ۱۳۹۸

خطبه‌ جده؛ خطبه خطاب به شریف مکه و همچنین توقیعی در رابطه با آینده‌ حضرت باب و چند خطبه دیگر از حضرت باب در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ثبت نام در خبرنامه