بررسی جایگاه دین در زندگی

Program Picture
بررسی جایگاه دین در زندگی
شهریور ۱۶, ۱۳۹۷

جامعه بهائی کانادا در طی چند سال گذشته پیشتاز حرکتی است که هدف آن گرد هم آوردن متفکران برجسته از تمامی اقشار اجتماع برای بررسی جایگاه دین در زندگی اجتماعی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه