بررسی بخشی از تاریخ آیین بهائی

بررسی بخشی از تاریخ آیین بهائی
خرداد ۷, ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر سهراب کوروش، محقق، نویسنده، استاد دانشگاه و مشاور علمی.
تاملی در پاره‌ای از ثمرات و وقایع تاریخی آیین بهائی، در طی ۴۸ سال. از اعلان رسالت حضرت باب تا صعود حضرت بهاءالله در سال ۱۸۹۲ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه