بردگی فاصله‌ها

بردگی فاصله‌ها
شهریور ۲۳, ۱۴۰۰

این هفته در نقطه‌ سرخط دو تا یادداشت خواهید شنید که اولی عاشقانه‌ایست عجیب از حمید سلیمی و دومی قصه‌ایست نمادین درباره‌ عشق و دوری و حماقت ذاتی بشر.

ثبت نام در خبرنامه