برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۲

Program Picture
برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۲
دی ۱۵, ۱۳۹۸

بهزاد: اقلیت به گروهی از اتباع یه کشور گفته میشه از نظر مذهبی یا ملی یا نژادی یا زبانی با سایر مردم اون کشور تفاوت داشته باشن و تعدادشون از گروهی که حکومت رو در دست دارن، کمتر باشه.
شیما: از قرن گذشته تلاش‌های زیادی برای حفظ حقوق اقلیت‌ها صورت گرفته و در اسناد مختلف بین المللی ایران هم خیلی از اون‌ها رو پذیرفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه