برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۱

برخورد جهانی با تعصب و تبعیض – بخش ۱
دی ۸, ۱۳۹۸

بهزاد: این که حقوق اقلیت‌ها باید رعایت بشه و تعصب و تبعیضی بر علیه اون‌ها وجود نداشته باشه. یکی از اهداف سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشره.
شیما: این سازمان‌ها سعی میکنن راه‌هایی برای همزیستی مسالمت آمیز گروه‌های مختلف و برای حفظ حقوق اقلیت‌ها پیدا کنن.

ثبت نام در خبرنامه