Program Picture

مثل نسیم

بِرِت اِمِنس

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

بِرِت اِمِنس: برای من دین بهائی بسیار بیشتر از درک مقام بهاءالله بود. خوب مسلما اون بخش بزرگیش بود اما این حس زیبای وحدت برام خیلی موثر بود. من درباره تمام ادیان خونده بودم، درباره اهمیت خدمت به انسان‌ها خونده بودم. و وقتی به پیام‌هایی که بیت‌العدل اعظم که شورای عالی جامعه بهائی هست رسیدم، انگار درست رفت به قلبم نشست و جستجوی معنویم رو کامل کرد. من با شناخت بهاءالله به وحدت همه ادیان و انسان‌ها رسیده بودم و انگار برای اولین بار تو عمرم یه حسی رو داشتم که هیچ وقت قبلا تجربه‌اش نکرده بودم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه