برادری به نام خسرو

برادری به نام خسرو
تیر ۲۸, ۱۳۹۸

کافه هنر امروز نگاهی خواهد داشت به فیلمی ایرانی با بازی بازیگرانی توانمند در این عرصه هنری فیلم برادرم خسرو محصول سال ۱۳۹۴ خورشیدی.

ثبت نام در خبرنامه