برابری حقوق زن و مرد
دی ۷, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: حضرت بهاءالله نه تنها برابری زن و مرد را از لحاظ ارزش ایشان نزد خالق متعال مورد تأیید و تأکید قرار می‌دهد، بلکه این تعلیم …

ثبت نام در خبرنامه