Program Picture

برابری جنسیتی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش به بررسی علل نابرابری جنسیتی می‌‌پردازیم و نگاهی‌ می‌اندازیم به راهکارهای مقابله با آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه