برابری جنسیتی – بخش ۱
فروردین ۱۲, ۱۴۰۱

در این برنامه، جاستین فین، مؤسس و مدیر بنیاد «تغییر روابط» دربارۀ برابری جنسیتی به عنوان معضلی نه فقط برای زنان که برای تمام انسان‌ها صحبت می‌کند.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه