برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش دوم

برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش دوم
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ نمونه‌هایی از اقدامات مهم و پیشرو حضرت عبدالبهاء در راستای اصل برابری زنان و مردان

ثبت نام در خبرنامه