برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش ۲

Program Picture
برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش ۲
آبان ۲۶, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ

نمونه‌هایی از اقدامات مهم و پیشرو حضرت عبدالبهاء در راستای اصل برابری زنان و مردان

news letter image

ثبت نام در خبرنامه