برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش اول

برابری جنسیتی از نگاه عبدالبهاء – بخش اول
آبان ۱۹, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، پژوهشگر و استاد تاریخ از دیدگاه حضرت عبدالبهاء صلح جهانی و سعادت نوع بشر بدون تساوی حقوق زنان و مردان امکان پذیر نخواهد بود.

ثبت نام در خبرنامه