بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل دوم

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل دوم

فصل دوم مجموعه نامه‌های بدون تمبر بدون تاریخ، خطاب به افرادی نوشته شده است که هر کدام بخشی مهم و تاثیرگذار در تاریخ آیین بهائی بوده‌اند. از شخصیت‌های قدیمی‌تر گرفته تا افراد تاریخ معاصر. کسانی که مرور زندگی‌شان، هم بخشی از هویت تاریخی ما را دربرمی‌گیرد و هم می‌تواند الهام بخش زندگی‌ من و تو باشد.

فصل دوم مجموعه نامه‌های بدون تمبر بدون تاریخ، خطاب به افرادی نوشته شده است که هر کدام بخشی مهم و تاثیرگذار در تاریخ آیین بهائی بوده‌اند. از شخصیت‌های قدیمی‌تر گرفته تا افراد تاریخ معاصر. کسانی که مرور زندگی‌شان، هم بخشی از هویت تاریخی ما را دربرمی‌گیرد و هم می‌تواند الهام بخش زندگی‌ من و تو باشد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه