بخشندگی و سخاوتمندی و تاثیر آن در توسعه پایدار

بخشندگی و سخاوتمندی و تاثیر آن در توسعه پایدار
بهمن ۱۸, ۱۳۹۶

گفتگو با: اقای بهنام روحی، کارشناس و مشاور امور توسعه اقتصادی.

ثبت نام در خبرنامه