بخشش
تیر ۹, ۱۳۹۶

به نظر می‌رسد در هنگامی که قلب انسان جریحه دار است و تنفّر وجود آدمی‌ رو آکنده کرده است، احتمالا بخشش کاهش می‌یابد و یا غیر ممکن می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه