بخشش و عطا
اسفند ۲۲, ۱۳۹۸

من فکر می‎‌کنم بخشش و انفاق، صندوق پس‌اندازیه که میتونه اموال ناپایدار ما رو در این جهان به عزت و بزرگی پایداری در جهان ابدی تبدیل کنه. میدونین چطور؟

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه