بخشش فقط از آن خداوند است

قصه‌ها
بخشش فقط از آن خداوند است
تیر ۶, ۱۴۰۰

ظل السلطان و محمدعلی شاه فشار زیادی بر بابیان و بهائیان وارد کرده بودن و بهائیان از دست این دو رنج‌های زیادی کشیده بودن.

ثبت نام در خبرنامه