Program Picture

بحران کمبود آب آشامیدنی

مهر ۱۴, ۱۳۹۷

در این قسمت بیل باورمن استاد دانشگاه مریلند به بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر میزان منابع آب شیرین می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه