دنیای فردای ما
بحران کرونا و تاثیرات آن روی خانواده
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹
در این برنامه همراه با میهمانان ضمن بررسی تاثیرات منفی بحران کنونی بر جامعه و خانواده به راهکارهای گذر از آن و تبدیل بحران موجود به فرصت‌های مثبت تمرکز کرده و نظرات و تجربیات دو مهمان برنامه سها دردشتی روانشناس و کیوان حسن مهندس عمران جویا میشویم.

ثبت نام در خبرنامه